Uspešna dolgoročna partnerstva na domačem in tujih trgih ob sinergijah v mednarodni skupini STAR 
O podjetju

Podjetje STAR prevajalske storitve d.o.o. Ljubljana, ki je pričelo s poslovanjem leta 2000, se je zelo hitro razvilo in v nekaj letih uveljavilo kot eno izmed vodilnih prevajalskih podjetij na slovenskem trgu. Večino storitev izvozi in svojo dejavnost vseskozi širi na nove tuje trge.


Podjetje stalno razvija in skrbi za dobre poslovne običaje. Vsi člani organizacije se trudijo za trajni razvoj znanj, odzivnost in kakovost ter za prijazne stike s strankami in z zunanjimi sodelavci. Nova znanja pridobivajo tako v okviru lastne organizacije, ki temelji na načelih prostega pretoka znanja in učeče se organizacije, kot na skupnih projektih z drugimi podjetji mednarodne skupine STAR. Prav tako s tvornim sodelovanjem prispevajo k stalnemu razvoju jezikovne tehnologije STAR, ki velja za eno od vodilnih na svetu.